Maily

Spolu se shell účtem je automaticky založena e-mailová schránka ve tvaru shellUsername@martin.urbanec.cz. K této schránce je automaticky zřízen alias ve tvaru jmeno.prijmeni@martin.urbanec.cz.

Existují tři cesty, jak tuto schránku používat.

  1. Přeposílání pošty jinam
  2. Webmail
  3. E-mailový klient

Přeposílání pošty jinam

Server umí přeposílat příchozí poštu do schránky automaticky jinam. Pro nastavení této funkce je nutné požádat Martina.

Webmail

Webmail je jednoduchá cesta, jak schránku používat. Stačí pouze se přihlásit. Přístupové údaje jsou stejné, jako k VPS.

E-mailový klient

K e-mailu je také možné se pomocí protokolu IMAP dostat i z kteréhokoliv e-mailového klienta. Tabulka s nastavením je níže.

Zabezpečené připojení

Zabezpečené připojení by mělo být preferováno kdykoliv je to možné.

IMAP server

SMTP server

Nezabezpečené připojení

IMAP server

SMTP server

Odesílání e-mailů

Na serveru běží PHP skript akceptující post requesty k odesílání e-mailu na jakoukoliv schránku běžící na titaniu.

Vlastnost Hodnota
URL adresa https://martin.urbanec.cz/mailer.php
Metoda POST
Parametr k adrese odesilatele from
Parametr k adrese příjemce to
Parametr k předmětu subject
Parametr k textu message
HTML mail? Parametr html musí být yes, v ostatních případech se posílá plaintext mail.
Domény zařazené do whitelistu Všechny stránky mající DNS A záznam na martin.urbanec.cz, všechny stránky v custom whitelistu (urbanec.cz, pelaktomas.cz).
Odpověď serveru při provedeném požadavku 200 OK
Odpověď serveru při zamítnutém požadavku 403 Forbidden
Obsah odpovědi serveru Prázdný řetězec