Některé služby serveru jsou dostupné pouze z rozhraní localhost. Pro přístup k nim je třeba sestrojit SSH tunel a pak k nim přistupovat ze svého počítače.

Ovlivněné služby

Následující služby jsou dostupné pouze z rozhraní localhost.

Postup nastavení tunelu

Nešifrované SMTP použitelné jako open-relay

SMTP použitelné jako open relay je takový SMTP server, který umožňuje odesílat e-maily komukoliv i bez přihlášení-se k účtu. Tato funkce je užitečná například při odesílání e-mailů ze skriptů, proto není zcela zakázána, ale je povolena pouze z určitých sítí. Těmito sítěmi jsou nyní pouze sítě localhost, tj. tuto službu jde využívat jen za předpokladu, že dotaz přijde na localhost

Toto omezení je možné obejít pomocí tzv. SSH tunelu, což je šifrovaný tunel přijímající spojení z lokálního počítače (by default se poslouchá jen na localhostu, není tedy třeba se bát zneužití postaveného tunelu z jiného počítače.

Příkaz k sestavení: ssh -NL 2525:localhost:25 martin.urbanec.cz

Po spuštění a úspěšné autorizaci se na localhostu otevře port 2525, na kterém bude možné používat SMTP server jako open-relay.

MySQL server

Ačkoliv je přístup k MySQL omezen pouze na přihlášené uživatele, pro zamezení pokusů o hádání přístupových údajů k serveru server poslouchá jen na localhostu. Pokud je třeba se k němu dočasně potřeba odjinud, je třeba sestavit SSH tunel.

Příkaz k sestavení: ssh -NL 4011:localhost:3306 martin.urbanec.cz